Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên tỉnh Đồng Nai
Findjobs.vn

Đăng ký tham gia ngày hội phỏng vấn tuyển dụng

Thông tin cá nhân

Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Nam Nữ
Trường
Chuyên ngành
Bạn là sinh viên

Thông tin liên lạc

Bạn phải đính kèm CV để được tham gia phỏng vấn với chuyên gia

Đính kèm CV

CV có định dạng *.doc, *.docx,*.pdf, và dung lượng nhỏ hơn 1 Mbs