Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên tỉnh Đồng Nai
Findjobs.vn

Danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn

STT HỌ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG
1. Nguyễn Thị Linh Chi 28/08/1995 Đại học Lạc Hồng
2. Nguyễn Thị Chí Linh 15/05/1995 Đại học Lạc Hồng
3. Võ Khánh Vỹ 24/05/1992 Đại học Lạc Hồng
4. Lê Thị Hồng Gấm 09/02/1996 ĐH Lâm Nghiệp Phân Hiệu Miền Nam
5. Võ Văn Mạnh Em 13/02/1991 Đại học Lạc Hồng
6. Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi 28/11/1994 ĐH Lâm Nghiệp Phân Hiệu Miền Nam
7. Mai Thị Mỹ Lâm 10/09/1996 ĐH Lâm Nghiệp Phân Hiệu Miền Nam
8. Đoàn Thị Lương 16/01/1996 ĐH Đồng Nai
9. Phạm Thị Phương Thảo 22/08/1996 ĐH Đồng Nai
10. Võ Hữu Tuấn 10/10/1996 ĐH Công Nghệ Đồng Nai
11. TRẦN THỊ HƯỜNG 27/06/1996 ĐH Đồng Nai
12. Nguyễn Thị Bích Thùy 06/11/1995 ĐH Đồng Nai
13. Trương Văn Tiến 22/10/1993 ĐH Đồng Nai
14. Nguyễn Thị Mộng Hiền 20/08/1996 ĐH Đồng Nai
15. Nguyễn Thị Ngọc 05/06/1995 ĐH Đồng Nai
16. Lương Thị Thủy 12/07/1995 ĐH Đồng Nai
17. LÊ THỊ 02/01/1996 ĐH Đồng Nai